รับผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ลดน้ำหนัก

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ลดน้ำหนัก

ชนิด บล็อคแป้ง, บล็อคไขมัน, น้ำตาล (BLOCK)

ตัวอย่างสารประกอบ อาหารเสริม

 • ถั่วขาว

 • กระบองเพชร

 • Garcinia

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ลดน้ำหนัก

ชนิด เร่งการเผาผลาญไขมัน (BURN)

ตัวอย่างสารประกอบ อาหารเสริม

 • L-Carnitine

 • Chromium Picolinate

 • Calcium Pyruvate

 • Green Tea Extract

 • Citrus Aurantium Extract

 • Capsicum Extract

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ลดน้ำหนัก

ชนิด ไฟเบอร์ดีท๊อกซ์ ระบบขับถ่าย (DETOX)

ตัวอย่างสารประกอบ อาหารเสริม

 • Psyllium Husk

 • Fibersol

 • Glucomannan

 • FOS (Fructo Oligo Saccharide)

 • Inulin

TOP