สอบถามธุรกิจอาหารเสริมติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

ติดต่อฝ่ายขาย ฝ่ายประสานงาน อย.


บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด
76/60, 76/62, 76/64 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทร: 02-521-7888-9
โทรสาร: 02-521-7890
อีเมล์: [email protected],
[email protected]

โรงงานผลิตอาหารเสริม (รังสิต)

ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายบัญชีและการเงิน, ฝ่ายบุคคล


บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด
9/18-19, 9/20, 9/55 หมู่ที่ 5 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร: 02-516-1671

อยากเป็นเจ้าของแบรนด์อาหารเสริม

สร้างแบรนด์ธุรกิจครบวงจร

TOP