รู้จักเราโรงงานผลิต OEMอาหารเสริม เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์สมุนไพร

โรงงานผลิตอาหารเสริม เครื่องสำอาง

ปัจจุบันเราได้ขยายโรงงานไปยัง รังสิต พอสเพอร์ เอสเตจ บนพื้นที่กว่า 1,500 ตารางเมตร มีเครื่องจักรสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้หลากหลายรูปแบบ มีพนักงานฝ่ายผลิตกว่า 300 คน เพื่อรองรับการผลิตให้ลูกค้าได้อย่างเต็มที่ และที่สำคัญโรงงานออกแบบถูกต้องตามหลัก GMP (Good Manufacturing Practice) ครอบคลุมตั้งแต่ สถานที่ตั้งของสถานประก บการ โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตที่ดีมีความปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน

นับตั้งแต่เริ่มต้นการวางแผน การผลิต ระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์ การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ และการขนส่งจนถึงผู้บริโภค มีระบบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย (Sanitation และ Hygiene) ทั้งนี้เพื่อห้ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพและความปลอดภัย เป็นที่มั่นใจเมื่อถึงผู้บริโภค

สถานที่ตั้ง

โรงงานผลิตอาหารเสริม :
นิคมอุตสาหกรรมรังสิต พรอสเพอร์ เอสเตจ 9/18-19 , 9/20 ,9/55 หมู่ที่ 5 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โรงงานผลิตเครื่องสำอาง :
นิคมอุตสาหกรรมรังสิต พรอสเพอร์ เอสเตจ  9/30 หมู่ที่ 5 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โรงงานผลิตยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

สถานที่ตั้ง

โรงงานผลิตยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร :
สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์  204 , 205 , 206 เลขที่ 105 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.52 ตําบลท่าข้าม   อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24130

TOP