F.A.Q.คำถาม คำตอบ การผลิตอาหารเสริมเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ถาม - ตอบ การผลิตอาหารเสริม

ประเภทอาหารเสริม เรารับผลิตเป็นแบบ ซอฟเจล  อัดเม็ด แคปซูล ผงชงดื่มและผงกรอกปากที่สามารถรับประทานได้ทันทีโดยไม่ต้องชงค่ะ

ประเภทเม็ด/แคปซูล จะเริ่มต้นที่ 60,000 บาทขึ้นไปต่อผลิตภัณฑ์ค่ะ ซึ่งเรทเริ่มต้นนี้จะเป็นเรทราคาซึ่งเป็นสูตรที่บริษัทเคยขึ้นทะเบียนอยู่แล้วค่ะ แต่หากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่เคยขึ้นทะเบียน หรือลูกค้าต้องการสูตรนอกเหนือจากนั้น หรือเป็นประเภท ซอฟเจล/ผงชงดื่ม/ผงพร้อมทาน สามารถนำมาคุยรายละเอียดเพื่อให้ฝ่ายขายของเราคำนวนราคาให้ทราบก่อนได้ค่ะ เพราะค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของสารวัตถุดิบและส่วนผสมที่ลูกค้าต้องการด้วยนะคะ

เริ่มต้นที่  30,000 บาทขึ้นไปต่อผลิตภัณฑ์ค่ะ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของสารวัตถุดิบและส่วนผสมที่ลูกค้าต้องการด้วยนะคะ

ซึ่งเรทราคาเริ่มต้นจะยังไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเราจะมีให้ลูกค้าเลือกหลากหลายคุณภาพ/ราคา และค่าขึ้นทะเบียน อย. ประเภทเครื่องสำอางจะอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ละประมาณ 2,500 – 3,500 บาท

TOP